Show menu
« Samenwerkingen overzicht

Platform Binnenstad Arnhem

Platform Binnenstad Arnhem is samen met meerdere betrokkenen de drijvende kracht achter de verduurzaming van stadslogistiek in Arnhem

Arnhem is mede ondertekenaar van de Green Deal ZES  (-Zero Emissie Stadslogistiek) met als inzet om in 2025 een emissievrije stadslogistiek te realiseren. Daarnaast is Arnhem betrokken bij SPES, een SamenwerkingsProject Expertpool Stadslogistiek.

In het tweede halfjaar van 2018 heeft  Platform Binnenstad Arnhem het initiatief genomen om samen met betrokkenen en bedrijven een visie te ontwikkelen hoe Arnhem deze doelstellingen mede kan realiseren door het initiëren van een project ‘Duurzame binnenstadlogistiek’. 

Met  projectgroep met stakeholders en experts zijn er meerdere overlegronden geweest. Het uitgangspunt was: de logistiek in de binnenstad moet schoner, minder verkeersbewegingen en het moet budgetneutraal zijn voor de ondernemers en bewoners. In 2018 heeft de HAN, Kennislogistiek DC, onderzoek gedaan naar de knelpunten in de binnenstad. Op hoofdlijnen blijkt hieruit dat vooral het aantal verkeersbewegingen hoog is en dat handhaving op de expeditietijden nauwelijks plaatsvindt. De resultaten zijn gepresenteerd in een  mini-congres met voor en door alle betrokkenen.

We mogen stellen dat er inmiddels een breed draagvlak is ontstaan  duurzame binnenstadslogistiek in Arnhem in te richten.

Op basis van het  uitgevoerde onderzoek door  de HAN en ervaring in andere steden ziet Gemeente Arnhem de volgende oplossingen als het meest kansrijk: 

  • op- en overslag op een logistieke hub aan de rand van de stad 
  • zogenaamde last mile de stad in middels waterstof-, elektrisch- en/of fietsvervoer  

Om reeds op korte termijn schaalvoordelen te behalen, hetgeen voor de logistiek dienstverleners de slaagkans vergroot, en om de draagkracht te versterken is het plan opgepakt met diverse organisaties te benaderen om als  partner te participeren in dit project.

Voor de binnenstad zijn wij daarom op zoek naar organisaties en bedrijven ( zowel verzenders/verladers en ontvangers) die mee willen doen in dit proefproject.  Samen met deze partners willen we gaan kijken hoe we de goederen, die nu in de binnenstad worden afgeleverd en opgehaald met traditioneel transport, kunnen ontvangen ( en opslaan) op de hub en aansluitend  duurzaam kunnen vervoeren naar het uiteindelijke afleveradres in de binnenstad en omgekeerd.

Interesse ? Neem contact met ons op !

Neem contact op

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u vragen over onze tarieven dienstverlening of andere zaken? Neem contact met ons op.