Ons verhaal

Ruim 6 jaar geleden begon Steven Koster met Kweekland/Puurland de inwoners van Arnhem regionaal voedsel aan te bieden. Zijn intentie was (en is nog steeds) om deze producten CO2 neutraal bij zijn klanten af te leveren. Omdat dit in de beginjaren nog niet mogelijk was is hij als pionier begonnen met het leveren op een elektrische vrachtfiets.

Sinds bijna 2 jaar is er door vraag van betrokken, lokale ondernemers gestart met de bezorging voor derden.

Omdat er door toenemende vraag naar schone en efficiënte stadsdistributie behoefte was aan versterking is er een samenwerking ontstaan met Johan van Rietschoten. Johan is al vanaf het begin betrokken geweest bij de opbouw van de logistieke activiteiten van Puurland en gezamenlijk gaan ze deze veelbelovende maar ook voor de binnenstad noodzakelijke vorm van logistiek uitbouwen.

Algemeen

Groene Rijders is een CO2 neutrale, logistieke dienstverlener voor de (binnen)stad die zorgt voor fijnmazige en klantvriendelijke bezorging van goederen (food & non-food) binnen de stadsgrenzen.

Goederen die de stad in of uit moeten worden in een (micro)hub aan de rand van het centrum afgeleverd door transportbedrijven, leveranciers  of lokale ondernemers waarna deze gegroepeerd, middels hoofdzakelijk elektrisch vervoer op maat, naar de eindafnemer  in de (binnen)stad getransporteerd worden. Goederen die de stad weer verlaten gaan in omgekeerde volgorde.

In de praktijk en eerste instantie – maar niet per sé uitsluitend – zal transport met fietsen plaatsvinden.  Waar nodig zoeken we naar passend, ander groen transport. Een deel van de te transporteren goederen is “food en vers”, wat ons onderscheidt van vergelijkbare initiatieven in de stad. We leveren zowel aan en voor bedrijven als ook aan consumenten.

Duurzaam ondernemen

Verminderen van het aantal transportbewegingen in de stad door bundeling van in- en uitgaande goederenstromen. Vermindering van CO2- en fijn-stof-uitstoot door gebruik van elektrisch vervoer. Vermindering van congestie door (kleinere) transportmiddelen op maat.

Hierdoor ontstaat een schonere binnenstad die meer ruimte biedt aan inwoners en bezoekers met minder (vracht)wagens.

Concreet haalt Groene Rijders op dit moment al enkele dieselbusjes uit het stadsverkeer en worden de vervoersbewegingen met oneigenlijke vervoersmiddelen beperkt. Inmiddels hebben we afspraken gemaakt met landelijke verladers om hun goederen te ontvangen aan de rand van de stad en vandaar duurzaam te vervoeren naar afnemers in de (binnen)stad van Arnhem. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent hierover met ons te spreken.

Verder werken we waar mogelijk ook met mensen die zich op de ‘reguliere arbeidsmarkt’ minder goed thuis voelen.

Partner van goederenhubs.nl

Groene Rijders heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Goederenhubs Nederland B.V. en zal in opdracht voor deze landelijke organisatie diensten uitvoeren in en rond Arnhem.

goederenhubs.nl biedt vervoerders en verladers de mogelijkheid hun goederen aan de rand van – inmiddels vijftien – steden neer te zetten, waarna het gecombineerd en duurzaam de binnensteden in wordt vervoerd. Groene Rijders is één van deze lokale partners.

Via goederenhubs.nl  is er ook interesse getoond door grote landelijke partijen die zoeken naar manieren om hun transport te verduurzamen.

Couldn't connect with Twitter